Impeeriumide aeg

Raamatu informatsioon
Koostanud Robert Aldrich
Tõlkinud Karin Suursalu
Toimetanud Maie Mägi
Kõva köide, 260x220 mm
Sinisukk, 320 lk
ISBN 9789949144419
Impeerium on üks ajaloo võtmenähtusi, pärinedes kõige varasematest ajajärkudest. Robert Aldrichi teos pakub impeeriumidest kergesti mõistetava ülevaate, iga peatükk toonitab omal kombel koloniaalmineviku mõju postkoloniaalsele olevikule. Imperialismi pärand on endiselt oluline tegur sotsiaal- ja kultuuristruktuuride teisenemise, rahvusidentiteedi ja -ökoloogia kujunemise ning üleilmastumise protsessis, mida peetaksegi tänapäeva maailma tunnuseks.