…ismid. Mõistmaks moodi

Raamatu informatsioon
Tõlkinud Mirjam Lepikult
Toimetanud Leelo Oja
Konsulteerinud Mari Kanasaar
Kõva köide, 135 x 200 mm
Sinisukk, 160 lk
ISBN 9789949147151
Londoni Moekolledži õppejõu Mairi MacKenzie raamatus käsitletakse uusaja tähtsamaid moevoole („isme") alates Inglise restauratsiooniajastust (1660-1685) kuni 21. sajandi esimese kümnendi uusimate trendideni.
Hästi liigendatud teatmeteoses on igale moevoolule pühendatud omaette peatükk, milles loetletakse vastavat „ismi" iseloomustavaid märksõnu ning sellega seotud isikuid (moekunstnikud, moeikoonid). Järgneb moevoolu põhijoonte ja stiilitunnuste kokkuvõtlik tutvustus, mille käigus paigutatakse „ism" laiemasse kultuurilisse konteksti. Raamat on illustreeritud rikkaliku pildimaterjaliga ajastu stiilinäidetest. Lisatud on ka muuseumide nimekiri, kus huvi korral on võimalik moeloominguga vahetult tutvuda.
Teatmeteos sobib käsiraamatuks õpilastele, üliõpilastele ja kõigile moehuvilistele.

 

Telli raamat ! Rahva Raamat