Linnulaul

Raamatu informatsioon

Linnulaul

Kujundanud: Nicholas Gage

Tõlkinud: Ingrid Algma

Toimetanud: Sinisukk

Kõva köide, 187 x 211 x 21 mm, 424 g

Sinisukk, 24 lk

ISBN 978-9949-34-652-3, EAN 9789949346523

 

 

Sa ei tunne linde, kes sinu aeda külastavad? Sa ei oska varblastel ja rästastel vahet teha?


Õpi, kuidas tunda ära kõige levinumaid linnuliike vaatluse ja nende laulu alusel. Saa teada, kust linde leida võid ja kuidas nad käituvad. Lihvi oma linnumääramise oskusi, kasutades selleks detailseid fotosid ja kümmet linnulaulu. Põhjalik raamat abistab nii innukaid algajaid kui ka kogenud linnuvaatlushuvilisi.

 

Patareid on väikesed ning laps võib need alla neelata. Laps ei tohi raamatuga enne mängida, kui patareid on nõuetekohaselt patareilaekas.

HOIATUS: Häälte kuuldavale toomiseks kasutatakse patareisid ja elektroonikat. Need sisaldavad aineid, mis võivaid olla keskkonnale kahjulikud. Raamatut ei tohi visata olmeprügi hulka; see tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Enne raamatu lapsele andmist eemaldage aku isolatsiooniriba ning visake see ära.

Seade töötab kolme AG13 (1.5V x 3 = 4.5V) patareiga, mida võib vahetada ainult täiskasvanu! Patareid on väikesed ning laps võib need alla neelata. Laps ei tohi raamatuga enne mängida, kui patareid on nõuetekohaselt patareilaekas.

Keerake lahti raamatu tagakaanes oleva patareilaeka kruvi. Võtke patareid ettevaatlikult välja. Paigaldage uued AG13 patareid laekasse õige polaarsusega. Laeka sulgemiseks keerake kruvi kinni. Ärge kasutage koos uusi ja vanu patareisid. Eemaldage alati laekast tühjad patareid. Ärge pange klemme kokku. Ärge laadige tavalisi patareisid. Ärge kasutage taaslaetavaid patareisid. Kasutada ainult AG13 või sama tüüpi patareisid.

 

Telli raamat ! Apollo
Telli raamat ! Rahva Raamat